ابزارها عکاسی

فلاش دوربین چگونه کار می‌کند؟ – بخش دوم

در قسمت اول با اجزای داخلی فلاش و نحوه محاسبه اندازه دریچه دیافراگم مناسب، وقتی از فلاش خارجی برای نورسنجی استفاده می‌کنیم، آشنا شدیم. در این مقاله قصد داریم با نحوه کار خود فلاش و محاسبه خودکار نورسنجی آشنا شویم.

محاسبه نورسنجی هنگام استفاده از فلاش کمی متفاوت‌تر از محاسبه نورسنجی در نور طبیعی است. نور فلاش قبل از گرفته شدن عکس، در محیط پخش شده و پس از برخورد با سوژه بازتاب می‌شود. در همین زمان نورسنجی محاسبه می‌شود. این عمل سریع «قبل از فلاش» در واقع از چشم عکاس پنهان می‌ماند.

متاسفانه استفاده از نورسنجی خودکار همیشه نتیجه مطلوب را به دست نمی‌دهد که در این حالت به ناچار مجبور به استفاده از حالت دستی هستید. برای به دست آوردن نتیجه مطلوب باید میزان توان فلاش که مورد نیازتان است را برحسب فاصله سوژه از دوربین یا اندازه دریچه دیافراگم انتخاب کنید. در این هنگام می‌توانید از ½ یا ¼ قدرت استفاده کنید. قدرت فلاش از دوحالت «نصف کردن» و «دوبرابر کردن» پشتیبانی می‌کند. یعنی می‌توانید به طور دستی تعیین کنید که به چه میزان (مضربی از دو) قدرت فلاش افزایش یا کاهش پیدا کند.

Flash_photography_cheat_sheet_600

هنگام استفاده از حالت خودکار، خود دستگاه برحسب نورسنجی و میزان نیاز، قدرت خود را افزایش یا کاهش می‌دهد. از فلاش خارجی می‌توان در تمامی حالات دوربین استفاده کرد. حالت دستی کنترل بیشتری در تنظیم نور با توجه به نور محیط می‌دهد، اما در حالت برنامه ریزی شده (program) بدون داشتن اختیار بیشتر در تنظیم و البته با زحمت کمتر می‌توان عکاسی کرد.

0

نظر بدهید

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]