بلاگ فرش

فرهنگ اصطلاحات فرش سیستان

فرش

فرش سیستان اگر اصیل و کهن باشد دارای نقشه مشخصی نیست و این البته در قالی ایرانی ظاهرا چیز بعیدی است. قالی ایرانی اگرچه نقشه‌های معینی دارد بسیار متنوع است. نقش‌هایی است که صرفا در متن دیده می‌شود و آنها را هرگز نمی‌توان در حاشیه دید مثل لچک، ترنج و … قالی کهن سیستان برخلاف این است. متن این قالی با همان نقوشی پرشده است که عینا در حاشیه است.

ادامه مطلب ›

رابطه قالی ترکمن‌ها و قالی سیستانی‌ها

فرش

قالی سیستانی علاوه بر قالی بلوچستان می‌تواند با قالی‌های ترکمن نیز از جهات بسیاری مورد مقایسه قرار بگیرد که در ادامه می‌خواهیم با مورد بررسی قرار دادن قالی ترکمن‌ها به شناخت بهتری از قالی سیستانی دست یابیم.

ادامه مطلب ›

وجه اشتراک قالی سیستانی و قالی بلوچستانی

فرش

هر منطقه ای صنایع دستی مخصوص خود را  دارد و به خاطر تفاوت‌های جغرافیای و تاریخی این صنایع گاهی شبیه هم و گاهی نیز با هم فرق دارند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این اصل مستثنی نیست. با این حال استان سیستان و بلوچستان با توجه به همین تفاوت‌ها صنایع دستی خود را دارد که با جاهی دیگر تفاوت‌های خاص خود را دارد. و از این گذشته منطقه سیستان و بلوچستان نیز با هم تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند. قالی بلوچستانی و قالی…

ادامه مطلب ›

قالی سیستانی جدید و امروزی

فرش

هر منطقه ای صنایع دستی مخصوص خود را دارد و به خاطر تفاوت‌های جغرافیای و تاریخی این صنایع گاهی شبیه هم و گاهی نیز با هم فرق دارند؛ سیستان نیز از این اصل مستثنی نیست. سکاها به رنگ سرمه‌ای و فیروزه‌ای علاقه شدیدی داشتند. در سیستان امروز هم قالی‌هایی بافته می‌شود که نقشه آن اصیل و ویژه همین منطقه است و زمینه آنها سرمه‌ای است. قالی سیستانی جدید و امروزی را بهتر بشناسیم.

ادامه مطلب ›

قالی سیستانی کهن چگونه‌ بود؟

فرش

قالی اصیل و کهن سیستان دارای نقشه مشخصی نیست و این البته در قالی ایرانی ظاهرا چیز بعیدی است. قالی ایرانی اگرچه نقشه‌های معینی دارد بسیار متنوع است. نقش‌هایی است که صرفا در متن دیده می‌شود و آنها را هرگز نمی‌توان در حاشیه دید مثل لچک، ترنج و … قالی سیستانی کهن برخلاف این است.

ادامه مطلب ›

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]