بلاگ فرش

وجه اشتراک قالی سیستانی و قالی بلوچستانی

فرش

هر منطقه ای صنایع دستی مخصوص خود را  دارد و به خاطر تفاوت‌های جغرافیای و تاریخی این صنایع گاهی شبیه هم و گاهی نیز با هم فرق دارند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این اصل مستثنی نیست. با این حال استان سیستان و بلوچستان با توجه به همین تفاوت‌ها صنایع دستی خود را دارد که با جاهی دیگر تفاوت‌های خاص خود را دارد. و از این گذشته منطقه سیستان و بلوچستان نیز با هم تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند. قالی بلوچستانی و قالی…

ادامه مطلب ›

قالی سیستانی جدید و امروزی

فرش

هر منطقه ای صنایع دستی مخصوص خود را دارد و به خاطر تفاوت‌های جغرافیای و تاریخی این صنایع گاهی شبیه هم و گاهی نیز با هم فرق دارند؛ سیستان نیز از این اصل مستثنی نیست. سکاها به رنگ سرمه‌ای و فیروزه‌ای علاقه شدیدی داشتند. در سیستان امروز هم قالی‌هایی بافته می‌شود که نقشه آن اصیل و ویژه همین منطقه است و زمینه آنها سرمه‌ای است. قالی سیستانی جدید و امروزی را بهتر بشناسیم.

ادامه مطلب ›

قالی سیستانی کهن چگونه‌ بود؟

فرش

قالی اصیل و کهن سیستان دارای نقشه مشخصی نیست و این البته در قالی ایرانی ظاهرا چیز بعیدی است. قالی ایرانی اگرچه نقشه‌های معینی دارد بسیار متنوع است. نقش‌هایی است که صرفا در متن دیده می‌شود و آنها را هرگز نمی‌توان در حاشیه دید مثل لچک، ترنج و … قالی سیستانی کهن برخلاف این است.

ادامه مطلب ›

قالی سیستان

فرش

هر منطقه ای صنایع دستی مخصوص خود را  دارد و به خاطر تفاوت‌های جغرافیای و تاریخی این صنایع گاهی شبیه هم و گاهی نیز با هم فرق دارند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این اصل مستثنی نیست. با این حال استان سیستان و بلوچستان با توجه به همین تفاوت‌ها صنایع دستی خود را دارد که با جاهی دیگر تفاوت‌های خاص خود را دارد. و از این گذشته منطقه سیستان و بلوچستان نیز با هم تفاوت‌هایی دارند. قالی بلوچستان را پیش از این شناختیم؛…

ادامه مطلب ›

بافت قالی‌های عشایری و ایلیاتی فارس به عنوان قالی‌های درباری

فرش

ایل هر کجا که برود فرهنگ و قومیت خود را فراموش نخواهد کرد؛ گوئی که این فرهنگ با او زاده شده و با او خواهد مرد. خاصه اینکه از کوچ او اندک زمانی بیش نگذشته باشد و گرد زمانه روی فرهنگش ننشسته باشد. دولت زندیه یک ایل بود یک ایلی که همه با هم به شیراز آمده بودند تا به ایران حکومت کنند و یک ایلیاتی هرگز نمی‌تواند روی فرش شهری باف اصفهان بنشیند و زندگی کند لذا قالی‌های درباری کاخ‌های زند، مزین به فرش‌های ایلیاتی فارس شد.

ادامه مطلب ›

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]