بلاگ عکاسی با موبایل

۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ – قسمت پنجم

عکاسی عکاسی با موبایل

هر روز میلیون‌ها عکس گرفته می‌شود و در دنیای گسترده تصاویر گم می‌شود. مجله TIME تصمیم گرفت تا از میان این حجم گسترده عکس‌ها، ۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ را پیدا کرده و آنها را در یک مجموعه گرد هم آورد. برای جمع‌آوری این مجموعه، گروهی از کتابداران، تاریخ‌شناسان، ویراستاران عکس همکاری کرده‌اند. این ۱۰۰ عکس تاثیر گذار را در پنج قسمت برای شما منتشر می‌کنیم. قسمت پنجم:

ادامه مطلب ›

۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ – قسمت چهارم

عکاسی عکاسی با موبایل

هر روز میلیون‌ها عکس گرفته می‌شود و در دنیای گسترده تصاویر گم می‌شود. مجله TIME تصمیم گرفت تا از میان این حجم گسترده عکس‌ها، ۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ را پیدا کرده و آنها را در یک مجموعه گرد هم آورد. برای جمع‌آوری این مجموعه، گروهی از کتابداران، تاریخ‌شناسان، ویراستاران عکس همکاری کرده‌اند. این ۱۰۰ عکس تاثیر گذار را در پنج قسمت برای شما منتشر می‌کنیم. قسمت چهارم:

ادامه مطلب ›

۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ – قسمت سوم

عکاسی عکاسی با موبایل

هر روز میلیون‌ها عکس گرفته می‌شود و در دنیای گسترده تصاویر گم می‌شود. مجله TIME تصمیم گرفت تا از میان این حجم گسترده عکس‌ها، ۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ را پیدا کرده و آنها را در یک مجموعه گرد هم آورد. برای جمع‌آوری این مجموعه، گروهی از کتابداران، تاریخ‌شناسان، ویراستاران عکس همکاری کرده‌اند. این ۱۰۰ عکس تاثیرگذار را در پنج قسمت برای شما منتشر می‌کنیم. قسمت دوم:

ادامه مطلب ›

۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ – قسمت دوم

عکاسی عکاسی با موبایل

هر روز میلیون‌ها عکس گرفته می‌شود و در دنیای گسترده تصاویر گم می‌شود. مجله TIME تصمیم گرفت تا از میان این حجم گسترده عکس‌ها، ۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ را پیدا کرده و آنها را در یک مجموعه گرد هم آورد. برای جمع‌آوری این مجموعه، گروهی از کتابداران، تاریخ‌شناسان، ویراستاران عکس همکاری کرده‌اند. این ۱۰۰ عکس تاثیرگذار را در پنج قسمت برای شما منتشر می‌کنیم. قسمت دوم:

ادامه مطلب ›

مسابقه عکاسی سونی ۲۰۱۷

عکاسی عکاسی با موبایل

مسابقه عکاسی سونی ۲۰۱۷، بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا، شرکت‌کننده می‌پذیرد. این مسابقه رایگان است و شرکت برای همه عکاس‌ها آزاد است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تاریخ و نحوه شرکت در مسابقه عکاسی سونی در سال ۲۰۱۷ از شما دعوت می‌کنیم تا ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه مطلب ›

۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ – قسمت اول

عکاسی عکاسی با موبایل

هر روز میلیون‌ها عکس گرفته می‌شود و در دنیای گسترده تصاویر گم می‌شود. مجله TIME تصمیم گرفت تا از میان این حجم گسترده عکس‌ها، ۱۰۰ عکس تاثیرگذار تاریخ را پیدا کرده و آنها را در یک مجموعه گرد هم آورد. برای جمع‌آوری این مجموعه، گروهی از کتابداران، تاریخ‌شناسان، ویراستاران عکس همکاری کرده‌اند. این ۱۰۰ عکس تاثیر گذار را در پنج قسمت برای شما منتشر می‌کنیم. قسمت اول:

ادامه مطلب ›

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]