بنا و نما دکوراسیون معماری

اهمیت صوت در معماری

شاید ایجاد محیط‌های آکوستیک در پروژه‌هایی خاص از اهمیت خاصی برخوردار باشد. اما کیفیت، کمیت، انعکاس و نوع اصوات می‌تواند در تجربه‌ای که ساکنان از فضاهای یک ساختمان دارند، از جلوه بصری آن هم اهمیت بیشتری داشته باشد.

اما واقعا در مورد معماری اصوات چه میدانیم و چه باید بدانیم؟

nauru2

توجه به اصوات در معماری، آگاهی و درکی بیش از توجه به فیزیک، ساختار ساختمان و نقشه آن دارد. دقت در تجربه‌ای که از طریق صداها به افراد منتقل می‌شود، بُعدی متفاوت در معماری ساختمان است.

نویسندگان کتاب Spaces Speak, Are You Listening در این کتاب توضیح داده‌اند که تاثیر اصوات چگونه احساسات ساکنان و بازدیدکنندگان یک ساختمان را برمی‌انگیزد.

نویسندگان این کتاب توضیح می‌دهند که صدا چگونه می‌تواند افراد را به یکدیگر وصل یا از هم جدا کند و این مساله تا چه حد به میزان صداهای اضافی و منابع صوتی خاص یا صداهای تولید شده توسط سایرین بستگی دارد. انسان‌ها از حس شنوایی خود برای درک بهتر مکان‌ها به خوبی بهره می‌برند. صداها می‌توانند احساسات مختلفی را برانگیزند که به درک فرم‌ها، اشیاء و فواصل منجر می‌شود. بنابراین کیفیت صداها در فضاهای یک ساختمان به شدت اهمیت دارد.

شکی نیست که توجه به اهمیت اصوات در معماری می‌تواند تاثیر مثبت زیادی به نتیجه نهایی بگذارد. اثر متقابل صداها و جلوه‌هایی که از طریق گوش و چشم دریافت می‌شوند، می‌تواند در لحظه تجربه‌های قوی‌ای در مخاطب ایجاد کند.

i29-tribal-offices-4

ما با کمک حس شنوایی خود پیوستگی و اتصال با سایرین را در قالب بازشناسی فضا، حفظ می‌کنیم. فضاهای مذهبی مانند مسجد و کلیسا را تصور کنید، یا فضاهای اداری و سالن‌های کنسرت، رستوران‌ها و حتی ساختمان‌های مسکونی. ساکنان و بازدیدکنندگان هر کدام از این فضاها درک متفاوتی از آنها دارند. و اصوات بیشتر از هر چیزی در شناخت و درک آنها از هر یک از این فضاها نقش دارد.

با تکامل معماری، شناخت تاثیرهای آن بر تولید اصوات و بهبود کیفی آنها در فضا می‌تواند اهمیتی روز افزون پیدا کند. خصوصا در مکان‌هایی مانند سالن‌های کنسرت و ساختمان‌های مرتبط با مذاهب، توجه به اهمیت اصوات و انعکاس آن در فضا می‌تواند به ساکنان در بازسازی فضاهای ساختمان‌ها و تاثیرپذیری از آنها کمک کند.

طراحی با کمک صدا می‌تواند به اندازه جلوه‌های بصری یک بنا در طراحی و ساخت آن اهمیت پیدا کند. این مساله به آگاهی از تاثیر ترکیب‌های صوتی در ایجاد محرک‌های حسی مختلف در محیط‌های متفاوت، کمک می‌کند و بدین ترتیب در نهایت می‌توان بهترین تجربه را در ساکنان یک بنا -بسته به کاربرد آن در ساکنان- ایجاد کرد.

10

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]