عکاسی

خلق دنیای خیالی و موهومی با عکاسی

Vincent Bourilhon یک عکاس جوان اهل پاریس است که از ۱۶ سالگی هنر عکاسی را با علاقه دنبال می‌کرده و امروز دنیای عکاسی را از دریچه هنر معاصر تماشا می‌کند. او می‌گوید «برای آنکه بتوانم احساساتم را بیان کنم از خودم عکس‌های پرتره می‌گرفتم؛ پس از آشنا شدن با ابزارها و نرم‌افزارهای پردازش عکس، فهمیدم می‌توانم دنیایی را خلق کنم که دوست دارم؛ یک دنیای خیالی تنها با چند کلیک.»

برای آنکه بتواند به اهدافش دست یابد و ایده‌هایش را پیاده سازی کند به یک تایمر و سه‌پایه نیاز داشت و بس.

او می‌گوید که از علاقمندان صنعت سینماست و از هنرمندان بسیاری نظیر Rosie Hardy, Joel Robison, Lissy Elle, Jungho Lee, Pascal Campion یا Kouzou Sakai الهام گرفته است.

«من همیشه به دنبال شعر و رویا در کارهایم می‌گردم تا بازتابی از علاقه‌ام به نظم باشد. از طریق طراحی گرافیک و هنر دیجیتال، من توانستم دنیای خیالی بسازم که مرزی بین خیال و واقعیت است.»

خلق دنیای خیالی با عکاسی

راه رسیدن به پاریس

ایده‌ات را فوت کن!

دنیای خیالی در عکاسی

تولد ِ ایده

قهوه‌ات را تصور کن

زن و چرخ

به خواب رفتن

ترمیم کننده ماه

ستاره‌ای

ستاره‌ای

صوری

23

نظر بدهید

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]