نقاشی هنرهای تجسمی

معروفترین هنرمندان امپرسیونیست – قسمت اول

این لیست، به معرفی معروف‌ترین و سرشناس‌ترین هنرمندان امپرسیونیست به همراه عکس‌هایی از آثار آنها و خلاصه‌ای از بیوگرافی‌شان، اختصاص دارد. نام تمام هنرمندان بزرگی که با جنبش امپرسیونیسم همراه شده بودند را می‌توانید در این لیست پیدا کنید. اسامی موجود در این لیست بر اساس شهرت مرتب شده‌اند؛ بدین‌ترتیب اولین نفر مشهورترین آنهاست.

  • معروف‌ترین هنرمندان اکسپرسیونیست – قسمت اول (ونگوگ، مونک، بیکن، شیله، کاندینسکی) و قسمت دوم (کله، نولده، مارک، کیرشنر، شاگال)

امپرسیونیسم هنری است شهری نه تنها به خاطر اینکه نقاشی را از دشت به شهر باز می‌گرداند، بلکه جهان را از دریچهٔ چشم فرد شهرنشین می‌نگرد و به برداشت‌هایی از برون القا شده با اعصاب خستهٔ انسان مدرن واکنش نشان می دهد. در واقع نقطه اوج رشدی را تشکیل می‌دهد که در آن عناصر پویا و زندهٔ تجربه مورد توجه قرار می‌گیرند و یکسره جهان بینی ایستای قرون وسطایی را منسوخ می‌کنند.

می‌توان امپرسیونیسم را استیلای لحظه بر بقا و تداوم و این احساس که هر پدیده یک منظومهٔ گذرا و تکرار نشدنی دانست که عبور دوباره نمی‌پذیرد، یعنی جهانی که پدیده‌هایش دائما در جریان و تحولند و در مقایسه تمامی هنرهای پیش از خود که همه هنرها نتیجه یک ترکیب بودند؛ امپرسیونیسم را می‌توان نتیجهٔ یک تجزیه دانست.

معروف‌ترین هنرمندان امپرسیونیست را بهتر بشناسید.

۱. کلود مونه

اسکار-کلود مونه (Oscar-Claude Monet) متولد ۱۴ نوامبر ۱۸۴۰، شهر پاریس فرانسه، بنیانگذار نقاشی دریافتگری یا امپرسیونیسم (Impressionnisme) بود.

اصطلاح امپرسیونیسم درواقع از نقاشی Impression soleil levant به معنی «دریافت طلوع آفتاب» اقتباس شده است.

امپرسیونیسم، شیوه هنری گروه بزرگی از نگارگران آزاداندیش و نوآور فرانسه در نیمه دوم سده نوزدهم بود که به سرعت جهانگیر شد. این شیوه مبتنی بر نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از دیده‌های زودگذر با به کار بردن لخته رنگ‌های تجزیه شده و تابناک برای نمایش لرزش‌های نور خورشید، بود.

در این روش اصول مکتبی طراحی دقیق و سایه روشن کاری و ژرفانمایی (پرسپکتیو) فنی و ترکیب بندی متعادل و معماری گونه رعایت نمی‌شود.

هنرمندان امپرسیونیست

Impression soleil levant – اثر کلود مونه – ۱۸۷۲

در کتاب‌های مرجع تاریخ هنر، مونه و مانه را پدران سبک امپرسیونیسم دانسته‌اند، سبکی که در نیمه دوم قرن ۱۹، پا به عرصه هنر گذاشت.

البته امپرسیونیسم یک شبه زاده نشد و پایه‌های آن را می‌توان در آرای هگل و نیچه و فلسفهٔ نسبی گرایی آنها دید. سبکی که بیش از هر سبک نقاشی از ادبیات مدرن و به خصوص داستان کوتاه و اشعار مدرنیستی وام گرفته است.

۲. ونسان ونگوگ

وَنسان وَن‌گوگ (Vincent Willem van Gogh) متولد ۳۰ مارس ۱۸۵۳، شهر زوندرت هلند، نقاش پسادریافتگر یا پُست‌امپرسیونیسم (Postimpressionnisme) بود. آثار او تاثیر بسیاری بر هنر قرن بیستم داشت.

کار او شامل پرتره‌ها، خودنگاره‌ها، مناظر، طبیعت بی‌جان، سروها، مزارع گندم و گل‌های آفتاب‌گردان است. وی در یک دهه بیش از۲٬۱۰۰ کار هنری تولید کرد که شامل ۸۶۰ نقاشی رنگ روغن و بیش از ۱٬۳۰۰ نقاشی با آب‌رنگ، طراحی و چاپ می‌شود.

سلف پرتره – ونگوگ – ۱۸۸۷

ون گوگ در ابتدا تحت تأثیر نقاشی‌های هلندی از رنگ‌های تیره و محزون استفاده می‌کرد تا این‌که به واسطه برادرش، با نقاشان دریافتگر آشنا شد. آشنایی وی با جنبش‌هایدریافتگری و نودریافتگری در پاریس پیشرفت هنری او را سرعت بخشید.

ون گوگ شیفته نقاشی از کافه‌های شبانه، مردم طبقهٔ کارگر، مناظر طبیعی فرانسه و گل‌های آفتاب‌گردان بود. مجموعهٔ گل‌های آفتابگردان او که تعدادی از آن‌ها از معروف‌ترین نقاشی‌هایش نیز محسوب می‌شوند شامل ۱۱ اثر می‌باشد. خودنگاره‌ها و شب‌های پرستارهٔ وی از دیگر نقاشی‌های برجستهٔ او محسوب می‌شوند.

گل‌های آفتاب‌گردان – ونسان ونگوگ – ۱۸۸۹

۳. پی‌یر آگوست رنوآر

پی‌یر آگوست رنوآر ‏(Pierre Auguste Renoir)‏ متولد ۲۵ فوریه ۱۸۴۱ در شهر لیموژ فرانسه، از نقاشان به‌نام امپرسیونیست بود.

رنوآر پس از مهاجرت به پاریس، نقاش‌خانه‌ای دایر کرد و به صورت‌نگاری می‌پرداخت. نقاشی‌های او در ابتدا تحت تاثیر هنر چینی قرار داشت؛ سپس به سبک نقاشانی همچون سیسیلی و کلود مونه که ازز بنیانگذاران مکتب امپرسیونیسم در نقاشی بودند پیوست.

تاب – پی‌یر رنوآر – ۱۸۷۶

نقاشی «ضیافت در شب»، از بهترین آثار امپرسیونیسم به شمار می‌رود. در نقاشی‌های «آسیای گالِت»، «تاب» و «لوژ» رنوآر بیش از خود اشیا به انعکاسات نور در اشیاء توجه داشته است. او نخستین هنرمندی بود که رنگ مشکی را از آثار خود حذف کرد.

وی در دومین، سومین و هفتمین دور نمایشگاه امپرسیونیسم همراه مونه و دیگر پیشگامان این مکتب نقاشی شرکت کرد و در طی سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۳ نمایشگاه‌هایی را به صورت انفرادی برپا کرد.

در سال ۱۸۷۵، مشکلات مالی هنرمندان سبک امپرسیونیسم آنها را وادار به حراج آثار خود کرد. در سال ۱۸۹۰ برای آخرین بار در یک نمایشگاه گروهی همراه دیگر هنرمندان امپرسیونیست شرکت کرد و مدال لژیون را نصیب خود کرد.

۴. ادگار دگا

هیلار ژرمَن اِدگار دِ گا (Hilaire Germain Edgar De Gas) معروف به اِدگار دِگا (Edgar Degas) متولد‏ ۱۹ ژوئیه ۱۸۳۴ در شهر پاریس، نقاش، طراحی بود که در زمینه مجسمه‌سازی و چاپ نیز فعالیت می‌کرد.

بسیاری او را از پایه‌گذاران امپرسیونیسم می‌دانند اما خودش بیشتر بر سبک رئالیسم تاکید داشت.

خانواده بالِلی – ادگار دگا – ۱۸۶۰-۱۸۶۲

دگا، نگرش نقاشانه‌ای به اشیاء داد که از مانه الهام گرفته بود و هم‌چنین ابزارهای ترکیبی نوآورانه به کار گرفت که به تصاویرش کیفیتی گذرا و خود جوش می‌بخشیدند و بیننده را در جایگاه تماشاگرانهٔ خیابان گرد نامشهود قرار می‌داد.

صاحب نظران اغلب ترکیب‌های بدیع دگا را به چاپ‌های ژاپنی نسبت می‌دادند. این چاپ‌ها در اواخر دههٔ ۱۸۵۰ در بازار پاریس فروان بودند. فرانسوی‌ها به طور ویژه‌ای تحت تاثیر فرهنگ ژاپنی قرار گرفتند که این نفوذ، ژاپنی گرایی یا به اصطلاح ژاپنیسم نام گرفت.

۵. ادوارد مانه

ادوار مانه (Édouard Manet)‏ متولد ۲۳ ژانویه، ۱۸۳۲ در شهر پاریس فرانسه، از محوری‌ترین نقاشان در انتقال از رئالیسم به امپرسیونیسم بود.

شاهکارهای ابتدایی مانه، «ناهار در چمنزار» و «المپیا» بسیار بحث برانگیز بودند و همواره به عنوان خط مشی برای نقاشان جوان امپرسیونیسم، مورد استفاده قرار می‌گرفتند. امروزه این آثار را پایه و اساس تکامل هنر مدرن می‌شناسند.

گاوباز مرده – ادوارد مانه – ۱۸۶۴-۱۸۶۵

مانه از ۱۸۵۰۰ تا ۱۸۵۶ میلادی، تحت آموزش نقاش آکادمیک توماس کوتر که یکی از تاثیرگذارترین نقاشان وقایع تاریخی در فرانسه بود، قرار گرفت. او در اوقات فراغتش آثار استادان قدیم نقاشی در لوور را کپی می‌کرد.

از سال ۱۸۵۳ تا سال ۱۸۵۶ میلادی، پس از سفر به آلمان، ایتالیا و هلند، تحت تاثیر آثاری از نقاشان اسپانیایی،دیه‌گو ولاسکز و فرانسیسکو گویا و همچنین، هنرمند هلندی فرانس هالس قرار گرفت.

در ۱۸۵۶۶، ادوار استودیوی خود را باز کرد و سبک او در کارهای این دوران بیشتر با ضربات نرم قلم‌مو، مختصرسازی جزئیات کار و عدم استفاده از رنگ‌های انتقالی همراه بود.

***

در قسمت دوم این مطلب، ۵ نفر دیگر از معروف‌ترین هنرمندان امپرسیونیست را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

46

نظر بدهید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]