بنا و نما معماری

معماری متحرک و تاثیر آن بر ساکنان

با تلفیق حرکت در معماری، طراحان بُعدی جدید را به ساکنان نمایش می‌دهند که اجازه تعامل بیشتر با محیط را به آنها می‌دهد. ایجاد تعامل افراد با محیط می‌تواند در حرکت، انتقال یا تغییر بنا نمود پیدا کند. و این برای ساکنان آن، شگفت‌آور و جذاب خواهد بود.

2006_MichaelCross1_10wx6h

در معماری متحرک، انعطاف و حرکت بر معماری اثر متقابل می‌گذارد و تاثیر اساسی روی تجربه افراد خواهد گذاشت. معمار یا طراحی که بتواند المان‌های خاص را در این راستا در بنا تعبیه کند، سطح جدیدی از آگاهی و هشیاری را در ساکنان ایجاد کرده است.

600px_bridge3

در تصاویر فوق، پروژه Church-Bridge را مشاهده می‌کنید. این طرح طوری ساخته شده که ساکنان تصمیم می‌گیرند که از مسیر بگذرند یا صبر کنند یا عقب بنشینند. این پروژه با تکیه بر معماری متحرکت و تاثیر بر روی بازدیدکنندگان ساخته شده. یک استخر کوچک آب در میانه کلیسا، افراد را ترغیب به راه رفتن و عبور از آب می‌کند. این پروژه یکی از نمایش تضادها، بهترین نمونه از این نوع معماری را تصویر می‌دهد. با کنار هم قرار دادن ساکنان در محیط و ایجاد مکرر تجربیات تازه برای آنها، می‌توان تعجب و جذابیت را در آنها برانگیخت. هر چه تجربیات تازه در افراد به صورت بی‌درنگ ساخته شوند، نشان‌دهنده این است که معماری متحرکی که عامل آن بوده از موفقیت بیشتری برخوردار است.

در ایران نیز برخی طراحان و معماران به این معماری روی آورده‌اند که فرشاد مهدی‌زاده از شناخته‌شده‌ترین معماران ایرانی در حوزه معماری متحزک به شمار می‌رود.

فرشاد مهدی‌زاده متولد ۱۳۶۰ است و تا به حال پروژه‌های متعددی را به انجام رسانده. او از برندگان فستیوال جهانی معماری در سال ۲۰۱۴ و همچنین از داوران این فستیوال در سال ۲۰۱۵ است.

1

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]