دکوراسیون معماری

انواع چیدمان در قفسه کتاب

احتمالا پیش از این در خصوص اهمیت قفسه کتاب‌ها در هزارویک بوم خوانده‌اید. قفسه‌ها در اتاق‌های مختلف خانه کاربرهای متنوع و بااهمیتی دارند. اما قفسه‌های کتاب به واسطه شکل و رنگ کتاب‌ها و قرارگیری در محیط‌های پررفت و آمدتر -مثل اتاق نشیمن- از اهمیت بیشتری برخوردارند و چیدمان کتاب‌ها و اشیاء به آنها جلوه‌های متفاوتی می‌بخشد.

در ادامه ویدئویی کوتاه و جذاب آمده که تماشای آن به شما کمک می‌کند، چینش‌های مختلف کتاب در قفسه کتاب‌ها را ببینید و به راحتی امتحان‌شان کنید.

هر یک از چیدمان‌های فوق برای محیطی خاص مناسب هستند. توجه داشته باشید که هر کدام را با توجه به سایر جزئیات هر اتاق، امتحان و تثبیت کنید.

9

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]