عکاسی

مجموعه عکس‌های خیره کننده از منظره

با مجموعه ای از عکس‌های خیره کننده منظره که از سایت ۵۰۰px جمع آوری شده اند کار خود را شروع می‌کنیم. ابتدا لازم است از Evgeny Tchebotarev موسس این سایت تشکر کنیم که آن را راه اندازی و اداره می‌کند و این امکان را به ما می‌دهد تا از دیدن چنین عکس‌های هنرمندانه و مناظر زیبایی لذت ببریم.

کاری از: <a href="https://500px.com/Fotoarte">Ralf Thomas</a>

کاری از: Ralf Thomas

کاری از: <a href="https://500px.com/ildikoneer?utm_source=digital-photography-school.com&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=embed&amp;utm_content=web">Ildiko Neer</a>

کاری از: Ildiko Neer

کاری از: <a href="https://500px.com/dpicture?utm_source=digital-photography-school.com&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=embed&amp;utm_content=web">dpicture</a>

کاری از: dpicture

کاری از : David Thompson

کاری از: Danny Velasco

کاری از: Yan Zhang

کاری از: Lincoln Harrison

کاری از: Iron Scaggs

کاری از: Leah Kennedy

کاری از: Michael Blanchette

کاری از: Fabrizio Lunardi

کاری از: Hartono Hosea

کاری از: Henry Wang

کاری از: Michael Matti

کاری از: Tanya Puntti

کاری از: Max Rive

کاری از: Ronny Engelmann

کاری از: Miles Morgan

کاری از: Mark Adamus

 

کاری از: Daniel Kordan

کاری از: Daniel Řeřicha

منظره

کاری از: Juan Carlos Ruiz

8

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]