بلاگ خوشنویسی

آشنایی با خط زیبای شکسته نستعلیق

خوشنویسی گرافیک هنرهای تجسمی

در مطالب قبل با خط زیبای خوشنویسی ایرانی نستعلیق آشنا شدیم. وقتی خطی مورد پسند قرار می‌گیرد کم کم بواسطه‌ی کثرت استعمال، سرعت عمل و تندنویسی آن مورد نیاز قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب صورت تازه‌ای از خط نمایان می‌شود. به همین دلیل است که خط شکسته نستعلیق شکل گرفت و میان نویسندگان و خوشنویسان رایج و متداول شد.

ادامه مطلب ›

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]