همکاری داوطلبانه

هدف هزارویک بوم، ایجاد بستری برای ارتقاء دانش و بینش هنری بازدیدکنندگان سایت است. در این برهه و با توجه به این هدف اولیه، اگر هنرمند هستید، ایده‌ای دارید یا علاقمند به مباحث سایت بوده و از قلم خوبی برخوردارید، زمینه برای همکاری با شما مهیاست. همه هنرها در حیطه کار ما قرار می‌گیرند.

همچنین اگر خدماتی مرتبط با موضوعات سایت عرضه می‌کنید، می‌توانید آن را با ما در میان بگذارید تا زمینه‌های همکاری در ارائه خدمات مورد نظر را مهیا کنیم.

بدین منظور، از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید و ما را از تمایل خود به همکاری آگاه کنید.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

عنوان پیام

متن درخواست همکاری

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]